MissCupcakes | שלושה קקטוסים | Tropical

MissCupcakes | שלושה קקטוסים | Tropical

Tropical

Its Tropical time: האיור מודפס על נייר עבה ואיכותי ומוכן למסגור, מתאים למסגרות סטנדרטיות (איקאה) או לתלייה עם וואשי טייפ