MissCupcakes | פוסטר שחור לבן | Black & White

MissCupcakes | פוסטר שחור לבן | Black & White

Black & White

כי לא הכל בחיים שחור או לבן: בשלושה גדלים, מתאים לכל הגילאים, מעביר בכיף את הזמן אפשר לתלות בחדר אחרי שמסיימים.