MissCupcakes | תעודת לידה בעיצוב אישי 14 | Unicorns

MissCupcakes | תעודת לידה בעיצוב אישי 14 | Unicorns

Unicorns

מסיבה מושלמת עם חדי-קרן צבעוניים: לציין בההערות התשלום: שם מלא של התינוק/ת, תאריך לידה עברי ולועזי, בית חולים ושעת לידה, משקל הילד/ה