MissCupcakes | יצורים קסומים - פיה | Magical

MissCupcakes | יצורים קסומים - פיה | Magical

Magical

מסיבה מושלמת עם יצורים קסומים: האיור מודפס על נייר עבה ואיכותי ומוכן למסגור, מתאים למסגרות סטנדרטיות (איקאה) או לתלייה עם וואשי טייפ