MissCupcakes | שלושה קקטוסים | Grilandas

MissCupcakes | שלושה קקטוסים | Grilandas

Grilandas

גרילנדות שיצבעו לכם כל פינה: האיור מודפס על נייר עבה ואיכותי ומוכן למסגור, מתאים למסגרות סטנדרטיות (איקאה) או לתלייה עם וואשי טייפ