MissCupcakes | תעודת לידה בעיצוב אישי 6 | Black & White

MissCupcakes | תעודת לידה בעיצוב אישי 6 | Black & White

Black & White

כי לא הכל בחיים שחור או לבן: לציין בההערות התשלום: שם מלא של התינוק/ת, תאריך לידה עברי ולועזי, בית חולים ושעת לידה, משקל הילד/ה